Música al Castell. Dénia

 

 

FORMULARI DE CONTACTE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

6 + 4 =

Reglament (UE) 2016/679. Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Formulari no utilitzable per persones menors de 14 anys, els qui necessiten consentiment per al tractament de les seues dades personals per part dels seus representants legals.
Consulte ACÍ la informació sobre els tractaments de dades personals i l’exercici de drets.

MÉS INFO

29 Festival de Música tradicional i popular. Del 16 al 30 de juliol 2021. Horari: 22:30h. Seu: Els jardins de Torrecremada.

Els visitants del Festival “Música al Castell” poden gaudir de les nombroses opcions culturals que Dénia ofereix al viatger.

Email: cultura@ayto-denia.es

Telèfon Cultura: 96 578 36 65

Telèfon Castell: 96 642 06 56